Voorwaarden voor gebruik

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN R213 RESIDENCES BOTANIQUE

R213 Residences Botanique exploiteert rechtstreeks de appartementen onder het merk R213 Residences Botanique, gelegen op Koningstaart 213, 1210, Brussel, België (hierna R213). Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna AV) zijn van toepassing op alle reserveringen die door de klant zijn gemaakt voor een van de vijf eenheden die behoren tot R213 Residences Botanique gelegen op Koningstraat 213, St. Jose ten Noode, 1210, Brussel, België, via deze website www.r213.smoobu.net / www.r213.be  

OBJECT Deze AV definieert de rechten en plichten van beide partijen in het kader van reserveringsservices op afstand die worden aangeboden door onze R213, waarvan de details duidelijk worden aangegeven aan de kop en de voet van dit document. Ze regelen alle stappen vanaf het initialiseren van de reservering tot de daadwerkelijke reserveringsdetails die nodig zijn om de reservering als betaald en bevestigd te beschouwen. De klant erkent de op onze website vermelde en toegankelijke AV te hebben gelezen en aanvaard. De AV is van toepassing op alle boekingen gemaakt via onze website www.r213.smoobu.net / www.r213.be 

RESERVERING De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, bijgevolg kan R213 in dit opzicht niet verantwoordelijk worden gehouden. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

RESERVERINGSPROCES Reserveringen gemaakt door de klant worden geofficialiseerd via ons reservatieplatform die online toegankelijk is via deze website www.r213.smoobu.net. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de door het reserveringssysteem gevraagde persoonsgegevens die uitsluitend en volledig door de klant zelf zijn gecommuniceerd bij het initiëren van de reserveringsaanvraag. De klant is volledig verantwoordelijk voor alle informatie die door het reserveringsplatform wordt gevraagd. De keuze van de betaalmethode en de informatie om de betaling te starten, of het nu een creditcard is of een andere bepalingsmethode die op ons reserveringsplatform wordt vermeld, is de verantwoordelijkheid van de klant, R213 kan daarmee niet verantwoordelijk worden gehouden. Vanzelfsprekend wordt ervan uitgegaan dat de klant deze AV en het annuleringsbeleid heeft geraadpleegd en aanvaard, door op het daarvoor bestemde vakje te klikken en door de reserveringsprocedure te starten.


PROMOTIES Verschillende promoties, offertes en marketingstrategieën worden regelmatig aangeboden. Hiervoor worden binnen het kalenderjaar verschillende acties gelanceerd, deze acties zijn specifiek gepland voor verschillende datums en periodes. Hun waarden, tarieven, beperkingen, vereisten en data, enzovoort, worden hieronder officieel gepubliceerd als respectieve promotievoorwaarden. R213 Residences Botanique behoudt zich het recht voor, om de promotievoorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie van de promotievoorwaarden zal onmiddellijk online worden gepubliceerd, zodra ze online zijn gepubliceerd, overschrijven deze automatisch de vorige voorwaarden.

BRUSSELS CARD Bij aankoop van onze "Brussels Card 48u " promotie voldoet u automatisch aan de volgende voorwaarden:

 • Deze aanbieding is uitsluitend geldig voor boekingen via onze site www.r213.be vanaf 1 september tot en met 31 januari 2024.
 • Deze aanbieding is uitsluitend geldig voor één reservatie van zes (6) nachten .
 • De nominale waarde van de uitgegeven Brussels Card 48u, is niet inwisselbaar of terug betaalbaar.
 • Eenmaal al onze boekingsformaliteiten voltooid zijn, krijgt u gratis twee (2) "Brussels Cards 48u" per reservatie van zes (6) nachten.
 • De geldigheidsduur van de "Brussels Card 48u" is geldig voor twee dagen. Houd er rekening mee dat u uw kaart moet activeren binnen een jaar, vanaf de datum van uitgifte.
 • Voor informatie over de toegang tot alle deelnemende 49 musea, de vele attracties, de rondleidingen, winkels en restaurants in Brussel, de app § handige maps, gelieve op de volgende link te klikken: ℹ️ BRUSSELS CARD
 • ⚠️ Vermeld bij het reserveren de: "R213-CARD" code in het code vakje.


BEVESTIGING VAN DE RESERVERING Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door een geautomatiseerde bevestigingsmail te sturen naar het aangegeven mailadres, waarin duidelijk de reserveringsdetails, het tarief en alle andere gevraagde aanvullende diensten worden vermeld.

ANNULERINGS VOORWAARDEN:

 • R213 vereist een vooruitbetaling van het totale bedrag op het moment van boeking.
 • Bij annulering tot en met vijf (5) dagen voor aankomst, heeft u recht op een restitutie van het totale boekingsbedrag minus -5% voor administratie kosten.
 • Bij annulering binnen de vijf (5) dagen voor aankomst, dan zijn de annuleringskosten gelijk aan de totaalprijs van de eerste nacht.
 • In geval van een no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

REGISTRATIEFORMULIER In overeenstemming met de lokale overheidsvoorschriften moeten de klant wiens naam wordt geïdentificeerd als de reserveringshouder en elke andere persoon die hem/haar vergezelt in overeenstemming met het maximumaantal toegestane personen, worden geregistreerd en vermeld op het registratieformulier. Onze online registratieformulier link wordt automatisch opgestuurd met de geautomatiseerde reservatie bevestigingsmail. De reservering van de klant is geldig voor de reserveringshouder en het aantal personen dat in de reserveringsbevestigingsmail is vermeld. R213 heeft het recht om een officiële identiteitsbewijs document te vragen die gebruikt werd om de gegevens in het registratieformulier in te vullen om de informatie te verifiëren. R213 heeft het recht om de reservering als geannuleerd te beschouwen zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling indien de bovengenoemde procedure niet wordt nageleefd.

TENZIJ INBEGREPEN In de gepubliceerde of specifiek geselecteerde prijzen bij de boeking, zijn aanvullende diensten zoals privé-parkeerplaats, extra schoonmaak, extra persoon, enz. optioneel en worden ze indien van toepassing extra gefactureerd. HUISHOUDING Eenmaal per week doet R213 een schoonmaakdienst en een opfrissing van het linnengoed. Deze wekelijkse schoonmaak § verfrissing wordt een keer per week op de zesde dag van het verblijf gepland. Extra schoonmaak- en verfrissingsdiensten kunnen worden aangevraagd bij het boeken van uw kamer of een 24-uurs kennisgeving met vooruitbetaling bij check-in.

VOORWAARDEN VOOR KINDEREN:  Kinderen van alle leeftijden zijn toegestaan. Prijzen voor kinderen Kinderen tot en met 4 jaar kunnen gratis verblijven, wanneer onze bestaande bed configuratie wordt gebruikt. Kinderbedjes Kinderen tot en met 3 jaar verblijven voor EUR 12.00 per persoon per nacht wanneer er gebruik wordt gemaakt van een beschikbaar kinderbedje. Extra bedden Geen extra bedden beschikbaar.

CHECK-IN Inchecken kan vanaf 15.00 uur tot en met 20:00 uur, bij uw reservatie is de klant verantwoordelijk voor het doorgeven van het tijdstip van aankomst. Onze Guest Coordinator zal u ter plaatse ontvangen. Voor het inchecken na 20:00 uur zal onze Guest Coordinator u onze toegangscodes opsturen. R213 behoudt zich het recht voor om een 30€ toeslag voor laat inchecken in rekening te brengen na 20:00. CHECK-OUT Uitchecken is mogelijk tot 11.00 uur op de dag van vertrek. Laat uitchecken is mogelijk op basis van beschikbaarheid en tegen een toeslag.

BEROEPEN Om veiligheidsredenen zijn onze residenties beperkt voor een maximaal aantal klanten. Deze officiële capaciteiten mogen onder geen enkele voorwaarden overtreden worden. Regionale en stads overheden bepalen de opgelegde bezettingsgraden, deze worden dan opgesteld in onze verzekeringspolissen. R213 heeft het recht om het verblijf onmiddellijk te annuleren zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling als de bezettingsprocedure niet wordt gerespecteerd. Alle kinderen vanaf vier (4) jaar worden beschouwd als volledige personen en worden in de reservering als één (1) persoon geteld.

MINDERJARIGEN R213 kan op elk moment overgaan tot het annuleren van de reservering of het huidige verblijf, als wordt ontdekt dat de kamer bedoeld is voor minderjarigen onder de 18 jaar zonder begeleiding van hun wettelijke beheerders.

INTERN REGLEMENT R213 interne huisregels zijn vermeld in onze digitale R213 Guest Guide, deze wordt automatisch gecommuniceerd via mail. Elke klant is geacht daarvan rechtsgeldig kennis te hebben genomen. De klant verbindt zich ertoe de hem in het appartement ter beschikking gestelde faciliteiten, meubelen, decoratie objecten, in goede staat te houden en elk gebrek of defect te melden.

 • WAARBORG (garantie) Ongeacht uw verblijfsduur R213 eist een borgsom van driehonderd euro (300 €). Houd er rekening mee dat R213 het recht heeft om een deel of het geheel van uw borgsom in te houden om de volgende redenen: - In het geval van niet-betaling voor verbruikte supplementen en/of vergoedingen zoals extra schoonmaakdiensten, parkeren, luchthaventransfer enz. - Eventuele schade aan de woning, alle schade zal professioneel worden beoordeeld en dienovereenkomstig worden geciteerd - Rook- of rook gerelateerde schade veroorzaakt door tabak, of enig ander product of apparaat dat is gemaakt met het doel om te roken. Na een inspectie zal R213 uw borg worden vrijgeven.
 • Roken is VERBODEN: houd er rekening mee dat R213 zich het recht voorbehoudt om rook- of rook gerelateerde schadevergoeding te eisen.
 • INCHECKEN: van 15:00 tot 20:00
 • UITCHECKEN: tot 11:00
 • REGISTRATIE: Je reservering is geldig voor het aantal personen vermeld in de reservering. Deze zullen op hun beurt voor of bij het inchecken moeten worden geregistreerd met een identiteitsbewijs met foto. Bezoekers en/of niet-geregistreerde personen worden verzocht het appartement voor 23:00 te verlaten, anders wordt een boete van EUR 125 opgelegd.
 • RUSTIGE UREN: De “rustige” uren uit respect voor de andere gasten zijn van 22:00 tot 7:00. Ondanks het feit dat de appartementen geïsoleerd zijn, kunnen bepaalde geluiden en lawaai de aangrenzende appartementen binnendringen en als hinderlijk worden beschouwd. Grote bijeenkomsten en feesten zijn verboden en er wordt een boete van EUR 250 in rekening gebracht, met daarbij onmiddellijke uitzetting.
 • Het verplaatsen, wijziging relocatie van meubels en of apparatuur binnen onze residenties is niet toegestaan. R213 heeft het recht om de klant in rekening te brengen voor nalatigheid met betrekking tot de algemene staat van netheid, orde en voorwaarden van de accommodatie na vertrek.
 • R213 biedt gratis WIFI-toegang waardoor klanten verbinding kunnen maken met internet. De Klant verbindt zich ertoe dat de IT-middelen die hem door R213 ter beschikking worden gesteld, op geen enkele manier zullen worden gebruikt voor reproductie, weergave, terbeschikkingstelling of mededeling aan het publiek van werken of objecten, beschermd door het auteursrecht of door een naburig recht, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, muziekwerken, audiovisuele werken, software en videospelletjes, zonder de toestemming van de houders van de rechten voorzien in Boeken I en II van het Wetboek van intellectuele eigendom wanneer deze toestemming vereist is. De Klant is verplicht zich te houden aan het beveiligingsbeleid van de internetprovider R213, inclusief de regels voor het gebruik van de beveiligingsmiddelen die zijn geïmplementeerd om het illegale gebruik van IT-middelen [of een andere naam die wordt gebruikt in het IT-charter van het bedrijf] te voorkomen, en om zich onthouden van elke handeling die de doeltreffendheid van deze middelen ondermijnt. Als de Klant de voormelde verplichtingen niet nakomt, loopt hij het risico beschuldigd te worden van een misdrijf van vervalsing (Belgisch wetboek van intellectuele eigendom), bestraft met een boete van 300.000 euro en drie jaar gevangenisstraf. In geval van schending door de klant van de verplichtingen die hem hieronder worden opgelegd, in het bijzonder niet-naleving van de interne voorschriften, behoudt de R213 zich het recht om zijn verblijf te onderbreken.

VERANTWOORDELIJKHEID De foto's gepresenteerd op ons boekingsplatform zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde residenties te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er afwijkingen optreden tussen het moment van boeking en de dag van de reservering. R213 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet correct uitvoeren van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website, externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is goedgekeurd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de reservaties met alle onkosten voor rekening van de klant, met eventuele burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen de klant.

KLACHTEN Klachten met betrekking tot het uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten binnen acht dagen na check-out, schriftelijk via post of mail aan R213 gemeld: R213 Residences Botanique, Koningsstraat 213, 1210 Brussels, België / admin@r213.be  

BETALING De klant deelt zijn bankgegevens, creditcard-/debietkaart mee om een betaling te genereren voor het bevestigen van zijn/haar reserveringen volgens de verschillende betalingsopties die beschikbaar zijn op de R213-website. Het is de klant ’s verantwoordelijkheid om de gevraagde gegevens correct en naar waarheid in te vullen, zoals aangegeven in de zone die voor dit doel is voorzien en beveiligd is met een SSL-codering. R213 heeft Stripe, Swikly en PayPal gekozen om online betalingstransacties af te handelen. De geldigheid van de betaalkaart of draadloze transactiecodes van de klant worden volledig beheerd, beveiligd en geverifieerd door Stripe, Swikly en of PayPal. Eventuele complicaties met betrekking tot de creditcard/debietkaart en/of draadloze betalingsproviders, zoals maar niet beperkt tot: pincodes, bedrag beperkingen, geldigheidsdatums en CVC-codes zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Bij een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank of financiële instellingen.

WAARBORG (GARANTIE) Ongeacht uw verblijfsduur R213 eist een borgsom van driehonderd euro (300 €). De betaling via krediet kaart, zal worden gekanaliseerd met behulp van Swikly, een beveiligd online betalingsplatform. Houd er rekening mee dat R213 het recht heeft om een deel of het geheel van uw borgsom in te houden om de volgende redenen: - In het geval van niet-betaling voor verbruikte supplementen en/of vergoedingen zoals extra schoonmaakdiensten, parkeren, luchthaventransfer enz. - Eventuele schade aan de woning, alle schade zal professioneel worden beoordeeld en dienovereenkomstig worden geciteerd - Rook- of rook gerelateerde schade veroorzaakt door tabak, of enig ander product of apparaat dat is gemaakt met het doel om te roken. Na een inspectie zal R213 uw borg worden vrijgeven.

RESPECT VOOR HET PRIVÉLEVEN De klant wordt in detail geïnformeerd via het document met de privacyverklaring met betrekking tot R213, toegankelijk door te klikken op de link in de linkerbenedenhoek van onze website www.r213.smoobu.net De informatie die wordt verwerkt en opgevraagd door derden of door de overheid opgelegde procedures is bedoeld voor R213 met betrekking tot La Maison Khnopff SA, haar entiteiten, haar partners, haar serviceproviders en online betalingsproviders. De klant machtigt R213 om zijn/haar persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat dergelijke communicatie verenigbaar blijkt met de uitvoering van de operaties die op R213 rusten onder deze algemene voorwaarden en in verband met de tabel met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. Bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com, Swikly en/of paypal.com aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van de contractuele reserveringsverplichtingen. De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht dus kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn gevraagde reservering. Stripe.com, Swikly en paypal.com verplichten zich in hun professionele hoedanigheid tot R213 om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens voor genoemde gegevensoverdrachten te respecteren.

OVEREENKOMST OVER BEWIJS Het invoeren van de vereiste bankgegevens voor het betalen van de reservatie, evenals de aanvaarding van alle gegevens gestipuleerd in deze AV vormen een officieel elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De gedigitaliseerde registers worden bewaard in beveiligde externe Cloud gebaseerde systemen van derden, waardoor R213 en hun respectieve partners gegevens kunnen opslaan. Bepaalde basisinformatie op papier kan onder redelijke beveiligde omstandigheden worden bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant gaat ermee akkoord dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van reservatie.

FORCEMAJEUR Forcemajeur betekent elke gebeurtenis buiten de macht van een van de partijen die volledig onvoorzien, onvoorspelbaar en onoverkomelijk zijn, en zowel de klant als R213 verhindert om hun respectievelijke verplichtingen na te komen die bepaald zijn volgens de bevestigde en betaalde reserveringdetails. Bovendien kunnen als forcemajeursituatie worden beschouwd beperkingen die worden opgelegd aan het dagelijkse leven zoals we die kennen, die ons worden opgelegd door de overheid, gecontroleerde instellingen en of organisaties die erkend zijn door de Belgische rechtbanken en rechtsstelsels. Individueel kunnen partijen niet aansprakelijk worden gesteld voor elkaar bij het niet kunnen nakomen van verplichtingen. Bijgevolg wordt hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat alle uitgaven, betalingen en/of uitgaven die verband houden met of betrokken zijn bij de reserveringsovereenkomst die beide partijen bindt, worden geabsorbeerd en dat elke partij de kosten van het resulterende verlies draagt.

GESCHILLEN Deze AV worden beheerst door de rechtsstaat van het Koninkrijk België, zonder afbreuk te doen aan dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woont.

VOLLEDIGHEID Deze AV, drukt alle verplichtingen van de betrokken partijen uit, geen enkele algemene of specifieke voorwaarde gecommuniceerd door de klant mag worden opgenomen in deze algemene voorwaarden. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de reserveringsbevestigingsgegevens, het gereserveerde tarief gekoppeld aan de eerdergenoemde reserveringsgegevens en deze AV. Deze AV die van toepassing zijn op online en internetverkopen via de R213 website kunnen te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld door R213. In dit geval wordt de versie gepubliceerd en online toegankelijk gemaakt op het tijdstip van de dag en het uur waarop de reserveringsgegevens worden bevestigd. Zodra deze op internet is geplaatst, gelden de nieuwe versie van de AV automatisch voor alle klanten.

EIGENAAR VENNOOTSCHAP R213 Residences Botanique is eigendom van en wordt geëxploiteerd door La Maison Khnopff SA, Koningsstraat 213 1210 in Brussel, België met het intracommunautaire btw-identificatienummer: BE458.721.611. Brussel's registratie nummer N° 320123-411